8oz Angus Skirt Steak White Gold Label

8oz Angus Skirt Steak White Gold Label

$29.99Price

8oz cuts, 2 pieces per pack, $29.99/lb